..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
ΙστορικοΠοιότητα
Πελατες
Επικοινωνια

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συμμετοχή στη Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων – Έργων

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1989-1993.
Έργα στον Εύηνο ποταμό για την υδροδότηση της Αθήνας συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Συνοχής.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.) 1994-1999.
“Επέκταση και ολοκλήρωση έργων Βιολογικής Επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης” συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής.
“Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα” συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής.
“Δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου Δήμου Άνω Λιοσίων” συγχρηματοδοτούμενου από το Ε.Π.Β. 94-99.
Στελέχωση ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για την διαχείριση του επενδυτικού προγράμματος 1994-1999 του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
“Ύδρευση της Ευρύτερης Περιοχής της Πόλης της Ρόδου, Φράγμα Γαδουρά, Υδραγωγείο Μεταφοράς και Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού” συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής “1994-1999”, “2000-2006” και “2007-2013”.
“Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από φράγμα Αποσελέμη – Μελέτες, απαλλοτριώσεις, τεχνικός σύμβουλος” συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής.
“Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από φράγμα Αποσελέμη - Κατασκευή” συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής.
Ομάδα Συμβούλων Διαχείρισης του έργου “Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλα”, συγχρηματοδοτούμενου από το Ε.Π. Περιβάλλον 2000 – 2006 (ΕΤΠΑ)
“Κατασκευή έργων (αντιπλημμυρική προστασία) διευθέτησης χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου”, συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής

Μελέτες Σκοπιμότητας και Κόστους - Ωφέλειας Μεγάλων Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών Έργων

Μελέτη Κόστους - Ωφέλειας Έργων Ευήνου Ποταμού για την ύδρευση της Αθήνας.
Μελέτη Σκοπιμότητας με αναγνωριστική μελέτη χάραξης για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., Αθηνών-Λαυρίου.
Μελέτη Σκοπιμότητας, προμελέτες και προκαταρτικές έρευνες στον άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή (Ελληνοαλβανικά σύνορα).
Cost Benefit Analysis for Addis Ababa, water supply and sanitation improvement project, Ethiopia.
Μελέτη Κόστους - Ωφέλειας έργων ύδρευσης του Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, Κρήτης από Φράγμα Αποσελέμη.
Cost Benefit Analysis for water supply projects at the area of Mandara Mountains, Cameroun.
Μελέτη Κόστους - Ωφέλειας βασικού συλλεκτήρα Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συμβαλλόντων.
Μελέτη Κόστους - Ωφέλειας αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου.
Μελέτη Κόστους - Ωφέλειας συστήματος διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων Δυτικής Λέσβου και Ύδρευσης - Aποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων Δήμου Ερεσού-Αντίσσης
Μελέτη Κόστους - Ωφέλειας και ζήτησης αερομεταφορών Θεσσαλίας και κατάρτισης γενικών σχεδίων ανάπτυξης αεροδρομίων Σκιάθου - Νέας Αγχιάλου – Σκύρου.
Μελέτη Κόστους – Ωφέλειας έργων ύδρευσης Τombwa, Angola.
Ειδική Τεχνικοοικονομική μελέτη για την ανταλλαγή των χώρων των στρατοπέδων του ΠΣΘ με γήπεδα αντίστοιχης αξίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Αγωγοί υδροδότησης, Διυλιστήριο – Οικονομοτεχνική μελέτη – Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Διαχείριση χρηματοδότησης και εκθέσεις προόδου.
Μελέτη Κόστους – Ωφέλειας έργων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμων Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου.
Μελέτη δικτύου ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας - Ανάλυση Κόστους Οφέλους
Μελέτη Κόστους-Ωφελειών: Βασικών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Βορείου Τμήματος Ανατ. Αττικής (Δήμοι/Κοινότητες Σπάτων, Ανθούσας, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Πικερμίου, Αρτέμιδος, Ραφήνας και τμήματα Πεντέλης, Νέας Μάκρης και Παιανίας)
Μελέτη Κόστους - Οφέλους έργων για τη μεταφορά νερών του ποταμού Αλιάκμονα στη λίμνη Κορώνεια στα πλαίσια των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης
Διαχείριση στερεών αποβλήτων Νομού Δωδεκανήσων
Ζήτηση και σχέδιο ανάπτυξης αερομεταφορών της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλίας και Πιερίας, Οικονομοτεχνική μελέτη, Μελέτη κόστους - οφέλους
Ύδρευση Κέρκυρας – Οικονομοτεχνική μελέτη έργων ύδρευσης Νήσων Κέρκυρας και Παξών
Κυκλοφοριακή Μελέτη Κεντρικού Λιμένα Πειραιά – Σχεδιασμός Συστήματος Μέσου Σταθερής Τροχιάς – Οικονομική μελέτη
Αναβάθμιση της παράκαμψης Λεμεσού: Κόμβοι Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, Κύπρος
Μελέτη εφικτότητας κόστους οφέλους και προμελέτη χάραξης της επέκτασης της γραμμής 1 των ΗΣΑΠ προς το κέντρο του Πειραιά
Συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου υδραυλικών έργων υποδομής του Δήμου Μαρκοπούλου – Οικονομοτεχνική μελέτη έργων αποχέτευσης
Μελέτη Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
Έργα Επέκτασης και Ολοκλήρωσης Αποχέτευσης και Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης - Στάδιο ΙΙΙ (Έργα Ξήρανσης Ιλύος - Β΄ Κλάδος ΚΑΑ) – Ανάλυση Κόστους – Ωφελειών
Επέκταση γραμμής 1 των ΗΣΑΠ προς τον Άγιο Στέφανο Αττικής - Μελέτη εφικτότητας, κόστους οφέλους της επέκτασης γραμμής 1
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ) - Δράσεις προώθησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου - Αναλυτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο
Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Γυθείου – Οικονομική Ανάλυση
Ύδρευση Νήσων Κέρκυρας και Παξών – Οριστικές και Λοιπές Μελέτες – Τεύχη Δημοπράτησης
Αγωγός Μεταφοράς Νερού από Ευρώτα και Πηγές Βασιλοποτάμου για την Αντιμετώπιση Υφαλμύρωσης Περιοχών Δ. Έλους και Επέκταση στις Πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας
Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μουζακίου
Μελέτη Σκοπιμότητας για την λειτουργία γραμμής Τραμ στην Λευκωσία στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών για Μελέτη προγράμματος Ενίσχυσης Δημοσίων Μεταφορών
Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κορίνθου
Επέκταση Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών και Νέος Συνδετήριος Τροχόδρομος στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου – Κοινωνικοοικονομική Ανάλυση

Ειδικές Μελέτες Περιβάλλοντος

Ύδρευση Κέρκυρας – Μελέτη Προσδιορισμού Μέτρων Εξοικονόμησης Νερού (περιλαμβανομένης τιμολογιακής πολιτικής)
Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Μελέτη Προσδιορισμού Μέτρων Εξοικονόμησης Νερού (περιλαμβανομένης τιμολογιακής πολιτικής)
Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003

Μελέτες Σκοπιμότητας και Κόστους - Ωφέλειας Άλλων Έργων (χωροταξικών, αγροτικών, αλιευτικών)

Χωροταξικός σχεδιασμός αλιευτικών καταφυγίων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Μούδρου
Επέκταση – διαμόρφωση αλιευτικού καταφυγίου Πλάκας
Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Κυριακής στον κόλπο Κέρους, Λήμνου
Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Σκιλλούντος: Δημοτικά διαμερίσματα Καλλικώμου, Σαμικού και Μακρισίων - Μελέτη Κόστους Οφέλους και Έλεγχος Σημαντικότητας Καθαρών Εσόδων
Μελέτη Λιμνοδεξαμενών Νομού Τρικάλων – Φράγμα Ληθαίου: Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας
Μελέτη Φράγματος Ασωπού Ποταμού Νομού Κορινθίας Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 4ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Φλώρινας
Ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης (ΟΤΠ) σε εφαρμογή της HABITAT AGENTA για το Δήμο Σοφάδων, Νομού Καρδίτσας
Χωροταξική μελέτη - ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μολλοσών, Νομού Ιωαννίνων
Χωροταξική μελέτη - ΣΧΟΑΠ Δήμου Πλατανιά, Νομού Χανίων
Χωροταξική μελέτη - ΓΠΣ Δήμου Πασσάρωνος, Νομού Ιωαννίνων
Εκπόνηση – Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαρκαδόνας
Εκπόνηση – Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Μουζακίου
Εκπόνηση – Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου
Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της υποστήριξης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επειχειρησιακού Προγράμματος για τη Δημοτική περίοδο 2007-2010

Μελέτες Ίδρυσης, Οργάνωσης, Σκοπιμότητας: Βιοτεχνικά πάρκα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας - Σκοπιμότητας, Χωροθέτησης, Ίδρυσης Φορέα, Χρηματοδότησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου Σιάτιστας (ΒΙΟΠΑ).
Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας-Σκοπιμότητας, Ίδρυσης Φορέα, Χρηματοδότησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης, Βιοτεχνικού Πάρκου Εράτυρας (ΒΙΟΠΑ).
Μελέτη Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας Δημιουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου Δήμου Άνω Λιοσίων (ΒΙΟΠΑ).

Μελέτες Ίδρυσης, Οργάνωσης, Σκοπιμότητας: Δημοτικές επιχειρήσεις

Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και οργάνωσης Ιχθυογεννητικού Σταθμού, Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Λίμνης Πολυφύτου Α.Ε. (Δ.Ε.Α.Λ.Π.), Ν. Κοζάνης.
Μελέτη Σκοπιμότητας, ίδρυσης Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Τυρνάβου.
Μελέτη Σκοπιμότητας, Ίδρυσης Φορέα, και Χρηματοδότησης Διαδημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Ν. Ζακύνθου.
Μελέτη Οργάνωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κοζάνης.
Μελέτη Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.).
Οικονομοτεχνική μελέτη Βιωσιμότητας, Οργάνωσης και Ίδρυσης Δημοτικών Τουριστικών Εγκαταστάσεων Δ. Πολυμύλου, Ν. Κοζάνης.
Μελέτη Οργάνωσης και Διαχείρισης Διαδημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών Ν.Ζακύνθου (Δ.Ε.ΚΑ. Ζακύνθου).
Οικονομοτεχνική μελέτη, Ίδρυσης Φορέα, Χρηματοδότησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης Δημοτικής Επιχείρησης Φυτωρίου της Τ.Ε.Δ.Κ. Κοζάνης.
Μελέτη Οργάνωσης των Δημοσίων Σχέσεων  της Αναπτυξιακής Κοζάνης Α.Ε. (ΑΝΚΟ).
Μελέτη Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πτολεμαΐδας.
Μελέτη οργάνωσης για την  επέκταση της ΑΝΚΟ Α.Ε. στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας Εκθεσιακού Κέντρου Δήμου Ηρακλείου.
Μελέτη Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας ίδρυσης Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Ερεσού - Αντίσσης.
Μελέτη επιχειρηματικού σχεδίου ίδρυσης και οργάνωσης ΔΕΥΑ Ερεσού –Αντίσσης
Διερεύνηση προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης και Προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης πολιτιστικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων στο Δήμο Λουτρόπολης Θερμής, Ν. Λέσβου
Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημιουργία Νέου Νεκροταφείου Θριασίου Πεδίου

Μελέτες Ίδρυσης, Οργάνωσης, Σκοπιμότητας: Άλλες επιχειρήσεις

Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας και οργάνωσης Πολυδύναμου κέντρου αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
Μελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Κεντρικής Αγοράς, της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Κοζάνης - Σερβίων στην πόλη της Κοζάνης.
Οικονομοτεχνική μελέτη Σκοπιμότητος, Οργάνωσης και Ίδρυσης Γυναικείου Συνεταιρισμού Κοσμήματος Κοζάνης. Ένταξη και χρηματοδότησή του από το Κοινοτικό Πρόγραμμα ΝΟW.
Ύδρευση Κέρκυρας – Μελέτη Δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Έργων Ύδρευσης
Ύδρευση Κέρκυρας – Μελέτη Δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Ν. Κέρκυρας
Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Μελέτη Δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Έργων Ύδρευσης – Α´ φάση
Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Μελέτη Δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Έργων Ύδρευσης – Β´ φάση
Μελέτη Οργάνωσης Φορέα Διαχείρισης Έργου Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β΄ φάση Φ.Δ.Ε.) και επικαιροποίηση της υφιστάμενης Ανάλυσης Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ) του 1996

Έρευνες Αγοράς

Έρευνα Αγοράς για τις συνήθειες καταναλωτή και την κατανάλωση Νωπών Ιχθύων στο Ν Κοζάνης. Επιχειρησιακός σχεδιασμός παραγωγής πέστροφας της Δ.Ε.Α.Λ.Π. Α.Ε.
Έρευνα Αγοράς, Εγκαταστάσεων, Παραγωγής, Σχεδιασμού και Προώθησης Προϊόντων Γούνας των Βιοτεχνιών Σιάτιστας Ν. Κοζάνης.
Μελέτη καταγραφής Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Μονάδων στο Νομό Αττικής.
Έρευνα αγοράς καλλυντικών στις χώρες της Ε.Ε. με έμφαση στην Γαλλία.
Ίδρυση Καταστήματος Media Markt – Saturn στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη / Μελέτη Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων
Ίδρυση Καταστήματος Media Markt – Saturn στην Πάτρα / Μελέτη Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων
Ίδρυση Καταστήματος Media Markt – Saturn στο Ηράκλειο Κρήτης / Μελέτη Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων

Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας

Οικονομοτεχνική μελέτη, Βιωσιμότητας Εμφιαλωτηρίου Επιτραπέζιου Νερού της Δημητρίου Ζιώγου Ο.Ε.
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας Ξενοδοχείου στην Κ. Βλάστης του Ν Κοζάνης, κληροδοτήματος Γαλανού.
Οικονομοτεχνική μελέτη εκσυγχρονισμού της ΑΝΚΟ Α.Ε. για ένταξη στον Αναπτυξιακό Ν.1892/90.
Οικονομοτεχνική μελέτη εκσυγχρονισμού και επέκτασης επιχείρησης τεντοποιίας Δ. Παπαντωνίου Ο.Ε. Ν. Κοζάνης
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας πλαστικών ειδών συσκευασίας Δ. Ρακόπουλου για ένταξη στον Ν. 1892/90.
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για παροχή υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας της HITEC ΑΕ.
Μελέτη βιωσιμότητας  της DIVANI ACROPOLIS PALACE Α.Ε. για την εξαγορά του CARAVEL Α.Ε.
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας Λιπασμάτων ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας κατασκευής ξενοδοχείου MARGI AΞ&TE.
Μελέτη βιωσιμότητας συστήματος συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από την εταιρεία Denver Slops Α.Ε.Β.Ε.

Τεχνολογία Πληροφορικής

Εφαρμογή και υποστήριξη δικτύων για την H.J. Heinz Greece (Copais Food and Beverages Co S.A.)

ΣΔΙΤ

Οικονομοτεχνική Μελέτη και Τεύχος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ιδιώτες για την Αξιοποίηση του Δημοτικού Ακινήτου στο Ο.Τ. 50 της 1ης ΣΠ.Ε.
Προκαταρτική ανάλυση βιωσιμότητας Μαρίνας Σύρου και Μαρίνας Φοίνικα με σύστημα παραχώρησης.
Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κορίνθου