..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
ΙστορικοΠοιότητα
Πελατες
Επικοινωνια

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η “Γ. Γ. Σύμβουλοι Οικονομολόγοι” ιδρύθηκε το 1984 στην Αθήνα. Έργο της ήταν η παροχή επενδυτικών συμβουλών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη των επιχειρήσεων στους Αναπτυξιακούς Νόμους.

Το 1989 δραστηριοποιήθηκε και στο Ν. Κοζάνης και συνεργάστηκε με την Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝΚΟ) Α.Ε. στην σύνταξη Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στην παροχή συμβουλών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ίδρυση και οργάνωση Δημοτικών Επιχειρήσεων καθώς και στην διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων. Συμμετείχε στην εκπόνηση μελετών οργάνωσης και διαχείρισης Βιοτεχνικών Πάρκων και έλαβε μέρος σε έρευνες αγοράς.

Από το 1992 συνεργάστηκε στη διαχείριση (Programme Management) Κοινοτικών Προγραμμάτων και μεγάλων έργων. Εκπόνησε ένα πλήθος μελετών για ένταξη επενδύσεων σε Αναπτυξιακούς Νόμους, καθώς και για αγοραπωλησίες επιχειρήσεων. Ενέταξε επιχειρήσεις και αναπτυξιακά έργα υποδομής σε Κοινοτικά προγράμματα και διαχειρίστηκε την υλοποίηση αυτών.

Εκπόνησε Οικονομικές μελέτες του δημοσίου, συμπράττοντας με τεχνικές εταιρείες διαφόρων ειδικοτήτων και συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών και διεθνών Κοινοπραξιών για παροχή συμβουλών, εκπόνηση μελετών, διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών Προγραμμάτων και Μεγάλων Εργων χρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η “Γ. Γ. Σύμβουλοι Οικονομολόγοι” διαθέτοντας επιστημονικά στελέχη με αξιοσημείωτη εμπειρία στην υλοποίηση έργων οικονομικής φύσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο από το δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα, αποτελεί μία εξειδικευμένη και αποτελεσματική λύση σε τεχνικές εταιρείες, φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε βιομηχανικές, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις.