..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
Ιστορικο
Πελατες
Επικοινωνια

Διασφάλιση Ποιότητας

Η επιχείρηση “ΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ – Σύμβουλοι Οικονομολόγοι” δίνει μεγάλη έμφαση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.  Σκοπός της επιχείρησης και βασική δέσμευσή της είναι η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, και όπου είναι εφικτό και τις προσδοκίες τους, να συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτονται.

Η συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό, η εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θεωρητικά και πρακτικά επιστημονικά θέμα-τα καθώς και η ανάπτυξη πρωτότυπων μοντέλων ανάλυσης των μελετών και παρακολούθησης των προγραμμάτων είναι μερικοί από τους τρόπους που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα υψηλά πρότυπα εργασίας.

Για να εξυπηρετήσει καλύτερα αυτό το σκοπό, η εταιρεία “ΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ – Σύμβουλοι Οικονομολόγοι” εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης ποιότητας στο σύνολο της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων που αφορούν στην εκπόνηση οικονομικών μελετών και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, στην οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και στη λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.  Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στοχεύει να έχει θετική επίπτωση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και την ικανοποίηση των πελατών, ενώ σκοπεύει στη συνεχή βελτίωση του.