..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
ΙστορικοΠοιότητα
Πελατες
Επικοινωνια

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οικονομική Διοίκηση Έργων (Project Management)
Κατάρτιση & Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Business Plan)
Εύρεση χρηματοδότησης
Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης - Εξαγορά - Συγχώνευση
Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
Τιμολογιακή Πολιτική
Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Τ.Α.Π.)
Έρευνα Αγοράς
Μελέτες Οργάνωσης Επιχειρήσεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα
Μελέτες Κόστους - Ωφέλειας Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων
Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας
Στατιστική ανάλυση Δεδομένων
Ελεγχος Ποιότητας, Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών
Κοστολόγηση
Ανάλυση και Παραμετροποίηση Διαδικασιών - Εφαρμογών E R P
Εκπαίδευση Στελεχών
Εκτιμήσεις Αξιών
Λογιστικά – Φοροτεχνικά