..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
ΙστορικοΠοιότητα
Πελατες
Επικοινωνια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μόνιμα Στελέχη και Συνεργασίες:

Γιώργος Γιαννέλης
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μελετητής Οικονομικών Μελετών (κατηγορία 3) με τάξη πτυχίου Γ΄, και Μελετών Επιχειρησιακής Έρευνας (κατηγορία 5) με τάξη πτυχίου Γ΄.  Άδεια Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ τάξης.
Σύμβουλος Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και Μεγάλων Έργων (Project Management) χρηματοδοτούμενων από το Κ.Π.Σ. και Ταμείο Συνοχής.
Εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και μελετών οργάνωσης δημοτικών επιχειρήσεων. Οργάνωση Βιοτεχνικών Πάρκων και διαχείριση δημοτικής περιουσίας. Αξιολόγηση επενδύσεων και ένταξη τους σε Αναπτυξιακούς Νόμους και Κοινοτικά Προγράμματα. Έρευνες αγοράς και επιχειρησιακή έρευνα
Εκπόνηση μελετών Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας (Κόστους - Ωφέλειας) μεγάλων έργων, οδικών, σιδηροδρομικών, αεροδρομίων καθώς και έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μανωλοπούλου Γεωργία
Πτυχιούχος MSc Οικονομικά, Scottish Doctoral Programme, University of Glasgow.
Διετέλεσε στέλεχος του Κεντρικού Οικονομικού Τμήματος ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού. Συμμετοχή σε οικονομικές μελέτες επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα και άλλων φορέων. Συμμετοχή στην διαχείριση Κοινοτικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και ερευνών αγοράς. Εργάστηκε επίσης ως καθηγήτρια Οικονομικών. Υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας.

Ναούμ Μαρία
Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.) με λογιστική κατεύθυνση. Άδεια Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ τάξης.
Το σύνολο της επαγγελματικής εμπειρίας αφορά παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις διαφόρων κατηγοριών είτε ως στέλεχος οικονομικού τμήματος είτε ως στέλεχος λογιστικού γραφείου.

Στο παρελθόν και ανάλογα με τις ανάγκες των έργων έχουν συνεργαστεί οι παρακάτω επιστήμονες:

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.  Διευθυντικό στέλεχος της ΑΝΚΟ Α.Ε. με πλούσιο μελετητικό έργο σε μεγάλα έργα (Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας και Κοζάνης, Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης κ.α) και σε Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με καθήκοντα Project Manager. Εισηγητής σε προγράμματα κατάρτισης - σεμινάρια.
Συμμετείχε στην υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και κατάρτιση Business Plan για ίδρυση και ανάπτυξη φορέων διαχείρισης, καθώς και εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμάτων (LEADER II, INTERREG). Συμμετοχή σε πλήθος μελετών επενδύσεων επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α. Διετέλεσε Διευθυντής Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής Νομού Κοζάνης και ειδικός σύμβουλος στον Δήμο Πτολεμαΐδας.

Κωνσταντίνος Μπούσουλας
Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο του Liverpool (MSc). Ερευνητική εργασία στην αυτοματοποίηση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων στον τομέα του Data Mining (MPhil) στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde.
Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τύπος, Τηλεόραση) με αντικείμενο την Έρευνα Αγοράς, το Προγραμματισμό Διανομής, την Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων για το καθορισμό Στρατηγικών Marketing και Πωλήσεων. Συνεργάστηκε για λογαριασμό γνωστού Πολυεθνικού Ομίλου Τροφίμων σε εφαρμογές OLAP και ABC Management Συστημάτων.
Συμμετείχε σε ένα μεγάλο αριθμό οικονομοτεχνικών μελετών κατασκευαστικών έργων με αντικείμενο την εφαρμογή μεθόδων Ανάλυσης Ευαισθησίας, Ανάλυσης Κινδύνου Επενδυτικών Μοντέλων. Εργάσθηκε επίσης σαν εισηγητής σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών στη χρήση εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλον MS - Windows. IT manager.