..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
ΙστορικοΠοιότητα
Πελατες
Επικοινωνια

Οικονομικές μελέτες

Κατάρτιση & Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Business Plan)
 
Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης - Εξαγορά - Συγχώνευση
Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
Τιμολογιακή Πολιτική
Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Τ.Α.Π.)
Μελέτες Κόστους - Ωφέλειας Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων
Κοστολόγηση