..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
ΙστορικοΠοιότητα
Πελατες
Επικοινωνια

Ανάλυση Δεδομένων

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Ελεγχος Ποιότητας, Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών
Εξειδικευμένες Στατιστικές Αναλύσεις
Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών (SPC)
Ανάλυση Απαιτήσεων Λογισμικού (επίπεδο ERM)