..

Υπηρεσιες
Εμπειρια
Στελεχη
ΙστορικοΠοιότητα
Πελατες
Επικοινωνια

Το γραφείο οικονομικών μελετών «Γ.Γ. Σύμβουλοι Οικονομολόγοι (economists.gr)» από το 1984 στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αξιοσημείωτη εμπειρία στην υλοποίηση εργών οικονομικής φύσης προερχόμενη τόσο από το δημόσιο, όσο και ιδιωτικό τομέα.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης και αξιολόγησης με απασχόληση δεκαετιών στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Τεχνικές Εταιρίες, Βιομηχανίες, Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οικονομικές μελέτες
Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
Διαχείριση επενδυτικών έργων και προγραμμάτων
Χρηματοδότηση επενδύσεων
Έρευνα αγοράς - βελτίωση ανταγωνιστικότητας
Ανάλυση δεδομένων
Λογιστικά – Φοροτεχνικά